Halmepyynti ja vuorolippous

Takaisin

Halmepyynti

Ennen varsinaisen vuorolippouksen alkamista siikaa saatettiin lipota omaan tahtiin kevätlippouksena tai halmepyyntinä. Kevätlippouksen aikana kokeiltiin, missä kunnossa kuopat olivat talven jäljiltä. Samalla lippousta tuli harjoiteltua taas pitkän tauon jälkeen

Yrjö Kiviniemi:
”Alun perin halmehomma on sen takia, että sai harjotella lippousta. Nehän osakkaat lipposi ja saatto sielä käyä semmonenki, jolla ei ollu ossaakhaan, ei siihen kiinnitetty huomiota. Se ei koskaan maksanu mithään. Ennen ei oikein hyväksytty, että tuli suohraan päivinlippoukseen, se piti olla vähän kokemusta.”

Vuorolippous 

Kun siikaa alkoi olla löönän verran, esimerkiksi kymmenen kalaa per talo vuorokaudessa, lippouksen vuorojärjestelmä kannatti laittaa pyörimään.

Osakkaat Kukkolassa (FIN-SWE), Matkakoskella (FIN-SWE) ja Ylivojakkalassa (SWE) sekä Vuennossa (SWE) ovat liponneet parhaan siiannousun ajan vuoroissa. Vuorojärjestelmä on mahdollistanut kylien lippouksen pyörimisen tasaisesti koko kalastuskaudelle sekä myös saaliin jakamisen omistusten mukaan.

Lippouksen luonne muuttui päivin panon jälkeen, lippoukseen tuli enemmän työn piirteitä. Silloin alettiin lippoamaan taloille siikaa, pyynti ei ollut enää omaa henkilökohtaista pyytöä. Talojen täytyi järjestää lippoaja paikanpäälle omille vuoroilleen, joko talon omaa väkeä tai palkkamies. Palkkamies sai lippovuoron omistajan kanssa sopiman palkan lisäksi valita kaksi kalaa, lippokalan ja ruokakalan. Lippokala oli korvausta välineiden kulumisesta.

Yrjö Kiviniemi:
”Se on aina ollu vähän semmonen kissanhännänveto koska panhaan päivin.”

Heimo Hjort:
”Kierin Jussi oli isäntänä, sille tulthiin sanohmaan, että pannaan päivin, osattomat saa kallaa. Jussi sano, että pois houraamasta ja minun vuorolla saa lipota kuka haluaa!”

Vuoropyyntiä ovat rytmittäneet monella kylällä tarkat kellonajat, jolloin vuoro vaihtuu tai pidetään syömätaukoa. Yhtenäisten ja systemaattisten tapojen muotoutumien on helpottanut systeemin pyörittämistä. Taustalla on myös ollut kalanliikkeiden vuosisatainen seuraaminen.

Takaisin