Siika tutkimuksen kohteena

Takaisin

Merkinnöillä seurattiin siian vaellusta

Alkukesällä 2016 Torniossa kokoontuivat yhteen suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat sekä Kesäsiika-projektin työntekijät. Tapaamisessa suunniteltiin kesän kenttätöitä. Ryhmä vieraili jokivarressa Torniosta Ylitorniolle ja sieltä Ruotsin puolelle. Kattilakoskelta ja Korvasta etsittiin mahdollisia paikkoja radiolähetinten paikantimille. Samalla tehtiin vierailu myös Tornionlaakson kansankorkeakoululle (Tornedalens folkhögskola). Muita paikantimien paikkoja katsastettiin paluumatkalla Matkakoskella ja Kukkolankoskella.
Luonnonvarakeskus LUKE on merkinnyt noin 700 siikaa T-ankkurimerkeillä elokuun loppupuolella Suomen Ylivojakkalassa. Merkittyjen siikojen kokonaispaino on 300 kg ja siikojen keskipaino 400 g. Useita merkkien palautuksia on jo tehty, esimerkiksi Matkakoskelta ja Kukkolankoskelta. Useimmat ankkurimerkityistä siioista pyydystettiin Ruotsin puolella. Veden virtaukset ovat vaikuttaneet niin, että kalat ovat uineet joen poikki.

Video kesän 2017 T-ankkurimerkinnöistä

Norrbottenin Lääninhallitus ja Ruotsin Ylitorniolla sijaitseva Tornedalens folkhögskola Rolf Lahden johdolla vastaavat siikojen merkinnästä radiomerkein. Apuna siikojen seuraamisessa meillä on viisi kiinteää paikanninta, Tjärhovetissa Haaparannalla, Kukkolankosken ylä- ja alajuoksuilla, Matkakoskella ja Vuennonkoskella.
10. elokuuta Kukkolankoskella saatiin merkittyä lähettimillä 23 siikaa, jotka päästettiin saman tien takaisin koskeen. Kiinteiden paikantimien ja käsisuuntimen avulla siioista pystyttiin jäljittämään puolet.

Kaksi kaloista oli ohittanut alemman paikantimen Haaparannan Tjärhovetin kohdalla, ja yhdeksän kalaa oli Kukkolankosken lähialueilla sekä ylä- että alajuoksun suunnalla. Myöhemmin merkittiin vielä suunnilleen saman verran kaloja, jotka vapautettiin kosken yläpuolella. Viimeisimmän, syyskuussa tehdyn, paikannuksen yhteydessä nähtiin, että yksi siika oli ohittanut Matkakosken.
Työ tullaan jatkossa kohdistamaan siian vaelluksen seuraamiseen viiden kiinteän aseman avulla. Jos saat saaliiksi radiolähetinmerkityn siian, se olisi hyvä päästää vapaaksi. Jos kala on vahingoittunut, on lähetin hyvä ottaa talteen. Palautettuja lähettimiä voidaan käyttää uudessa merkinnässä.

Siikojen merkintätyöt Ruotsin ja Suomen puolella ovat toimineet hyvin, ja olemme saaneet siinä korvaamatonta apua muun muassa Erlingiltä, Tomakselta, Juhalta sekä muilta kalastajilta Kukkolankoskella. Pyydystämisen ja merkinnän välissä on harvemmin kulunut muutamaa minuuttia pidempään, mikä luo hyvät edellytykset sille, että merkintä tuottaa kaloille mahdollisimman vähän haittaa. Monet asiasta kiinnostuneet ovat seuranneet työtämme, ja meillä on ollut ilo tutustua moneen pitkän matkan päästä tulleeseen kävijään.

Norrbotten-radiokanavan reportaasi syyskuun 1. päivältä:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6495409

Tutkimusvaiheesta toteutettiin seuraavat videot:

– Siian elinkierto, animaatio
– Vaellussiian T-ankkurimerkintä
– Miksi siianpoikasia värjätään?
– Kuinka paljon Tornionjoki tuottaa siikaa?
– Miten vaellussiian poikasia pyydetään?
– Lapset etsivät kesäsiian poikasia
– Siian radiolähetinmerkkaus ja seuranta
– Missä Tornionjoen siiat kutevat?
– Kaikuluotaus siiantutkimuksessa

IMG_8652.JPG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Takaisin