Matkakoski

Matkakoskessa Tornionjoki kapenee vuolaaksi putoukseksi. Joki oli ennen kulkuväylä ja siinä uitettiin suuret määrät puuta. Koski oli ylä- ja alavirtaan kulkevalle liikenteelle erityisen haastava paikka.

Tornionjoen koskien hyviä kalastuspaikkoja hyödynsivät jo jokilaakson ensimmäiset asukkaat. Lippoaminen on perinteinen ja Matkakoskella yhä elävä kalastusmuoto. Lippo on pitkän varren päässä oleva haavimainen pyydys, jolla erityisesti siikaa nostetaan niiden pysähdyttyä lepäämään virran kosteisiin.

Korpikylän asukkaat Matkakosken molemmilla puolilla kokoontuivat ennen jakamaan saalista vuosisatoja vanhan mallin mukaisesti. Lippokalastajien lisäksi myös vanhat rakennukset Ruotsin ja Suomen kalakentillä kertovat sesonkiluonteisten pyyntikulttuurien elämästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Tornionjoen perinteisen koskikalastuksen Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon marraskuussa 2017. Myös Ruotsissa kielten ja kansanperinteen laitos valitsi lokakuussa 2018 Tornionjoen koskikalastuskulttuurin kansalliseen listaan Elävästä perinnöstä. Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille ja tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Taustalla on Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Tutustu koskikalastuskulttuuriin:

Lippoaminen

Lippo

Krenkku

Ruokaa siiasta

Matkakosken ja Vuennonkosken perinnekalastus, 40 sivua