Kukkolankosken koskikenttä

Takaisin

Kukkola (Fin)

Paistokota

  • Hirsinen kotarakennus on koskikentän keskeisimpiä rakennuksia. Kodassa on paistettu perinteistä varrassiikaa sekä keitetty siikakeittoa lippomiehille ja kyläläisille. Rakennuksen keskellä on kivistä ladottu arina, jossa pidetään tulta. Hirsinen savuhormi arinan yläpuolella johtaa savun ulos. Kodan seiniä kiertävät leveät lavat tai penkit. Näille lavoille on mahtunut useampi lippomies nukkumaan, kun vuorolippouksen aikana kalastajat yöpyivät koskella. Rakennus edustaa erittäin vanhaa rakennustyyppiä. Kodan kattona on ollut aikoinaan tuohikatto, jossa painona eli päällimmäisenä rakenteena ovat malot eli puut pitkittäin. Paisto- eli koskikota on kalastusyhteisön omistuksessa ja yhteisön käytössä.
Paistokota, Fin
Paistokota, Kukkolankoski

Paistokodassa on paistettu perinteistä varrassiikaa sekä keitetty siikakeittoa lippomiehille ja kyläläisille. Kalastajat ovat yöpyneet kodan penkeillä. Rakennus edustaa erittäin vanhaa rakennustyyppiä, joka on pitkälti muualta jo kadonnut.

Kalapuohi

  • Hirsinen kalapuohi on rakennettu kalojen säilytystä varten. Kalapuohi on kodan ohella toinen keskeinen kyläyhteisön käyttämä rakennus koskikentällä. Puohirakennukseen kuuluu kellotorni, joka näyttää kyläläisille aikaa. Ajan näkeminen on tärkeää, koska kalastajien vuorolippous on pyörinyt tiettyjen aikojen puitteissa, samoin siianjako kalapuohin edessä alkaa aina tiettyyn kellonaikaan.
  • Kalapuohissa on 2 osaa, lohipuoli ja siikapuoli. Rakennukseen oli tehty kumpaankin osaan jääkellarit. Lohipuoli oli pienempi. Juovasta otettiin jäitä, jotka laitettiin jääkellarien seinille ja lunta vielä keskelle. Jääkellari oli erillinen seinällinen koppi/rakennus, jonne ei päässyt valo ja joka rakennuksen sisäisenä toisena rakenteena (kahdet seinät) pysyi hyvin eristettynä valolta ja lämmöltä. Myöhemmin lohipuolen kellari purettiin, kun sillä ei ollut käyttöä ja siinä alettiin pitää lippoja. Siian säilytykseen kalapuohissa on jäljellä yhä ”kellari” / kylmiö, jossa vuorokauden saalista säilytetään aina siianjakoon asti. Kalapuohin varustukseen kuuluvat lisäksi puntari sekä nykyisin jäähilekone.
Kalapuohi. Suomen puoli
Kalapuohi
Katonteko5
Kalapuohin katto uusittiin talkoilla 2016

Kalapuohissa on 2 osaa, lohipuoli ja siikapuoli, joista siikapuoli on yhä alkuperäisessä käytössä. Kalapuohi on rakennettu kalojen säilytystä varten. Puohirakennukseen kuuluu kellotorni, joka näyttää kyläläisille aikaa. Perinteinen siianjako tapahtuu kentällä, kellotornin edessä.

Aitat

  • Koskikentällä on useita aittoja, jotka rakennettiin lähinnä kalastustarvikkeiden säilytystä varten. Aitoissa säilytetään lippoja sekä esimerkiksi mertoja. Aitat ovat kylän talojen omistuksessa, vanhimmat aitat ovat hirsisiä ja myöhemmin on tehty joitakin lautarakenteisia aittoja. Osa vanhoista aitoista on korvattu paikalle siirretyillä aittarakennuksilla, esimerkiksi Karungin pappilan lainajyvämakasiini. Vanhimmat aitat ovat 1700-luvun tyylisiä yksikerroksisia aittoja (Esim. Kallion aitta).

Aitta, Suomi Kukkola

Aitat rakennettiin koskikentälle kalastustarvikkeiden säilyttämiseen. Kylän taloilla on kentällä omia aittoja. Vanhimmat aitat ovat 1700-luvulta.

Rakennusryhmät

  • Koskikenttä, jossa pitkä aittarivistö reunustaa idänpuoleista sivua sekä kalapuohi pohjoisella sivulla. Paistokota on aittarivin edessä.
  • Kalastajien ja kosken asukkaiden vanhoja rakennuksia. Kentän pohjoislaidassa (Halonen ja Leinonen) sekä eteläpuolella aivan veden rajassa Orren pihapiiri.
  • Myllärin asunto ja sen alapuolella laavu. Pohjoissivulla lauttamiespatsas.

Koskikentän ympäristö

Koskikenttä on kalastusyhteisön käyttöön vuosisatojen kuluessa muotoutunut alue. Kentällä on kalastukseen kuuluvia rakennuksia, kuten aitat lippojen ja muiden tarvikkeiden säilytykseen. Alueelle on aikojen kuluessa tullut myös muunlaista toimintaa, kuten myllyt. Viimeinen mylly tuhoutui tulvassa 1930-luvulla. ”Koskenpäässä”, koskikentän läheisyydessä, on myös asuntoja, joissa kalastajia sekä muita käsityöläisiä on asunut.