Kalastuskulttuuri

Kalastus on ollut yksi Tornionlaakson tärkeimmistä elinkeinoista ihmisten alueelle saapumisesta lähtien aivan viime vuosikymmenille saakka.  Koska joella kalastus ei useinkaan enää ole elantoon liittyvä välttämättömyys, kalastukseen liittyvän kulttuuriperinnön tallettaminen on tärkeää. Kalastustavat ja välineet ovat pysyneet lähes samanlaisina kuin entisaikaan. Esimerkiksi lippous ja kullepyynti ovat muinaisia kalastustapoja, jotka ovat säilyneet Tornionjoella ainutlaatuisella tavalla. Kalastustavat ovat yhteisöllisiä ja vaellussiika yhdistää myös jokivarren kyliä. Tästä osiosta löydät tietoa niin lippoamisesta, lipon tekemisestä, krenkun rakentamisesta, kullepyynnistä, kalanjaosta, kalastuksen ympäristöstä kuin apajapaikoistakin.

Sivuja mm.

Lippoaminen

Lippoaminen

Lipon tekeminen

Krenkku

Kalan jako

Tulossa mm.

Kullepyynti

Yhteisöt

Apajapaikat