Kalastuskulttuuri

Kalastus on ollut yksi Tornionlaakson tärkeimmistä elinkeinoista ihmisten alueelle saapumisesta lähtien aivan viime vuosikymmenille saakka.  Koska joella kalastus ei useinkaan enää ole elantoon liittyvä välttämättömyys, kalastukseen liittyvän kulttuuriperinnön tallettaminen on tärkeää. Kalastustavat ja välineet ovat pysyneet lähes samanlaisina kuin entisaikaan. Esimerkiksi lippous ja kullepyynti ovat muinaisia kalastustapoja, jotka ovat säilyneet Tornionjoella ainutlaatuisella tavalla. Kalastustavat ovat yhteisöllisiä ja vaellussiika yhdistää myös jokivarren kyliä. Tästä osiosta löydät tietoa niin lippoamisesta, lipon tekemisestä, krenkun rakentamisesta, kullepyynnistä, kalanjaosta kuin kalastuksen ympäristöstäkin.

Sivuja mm.

Lippoaminen

Lipon tekeminen

Krenkku

Kulle- ja rantanuottapyynti

Kalastuksen ympäristö

Kalan jako

Jos haluat lukea kalastuskulttuurista pidemmästi, vieraile ”lataa” -sivulla. Sieltä löydät eri aiheista haastatteluihin ja kirjallisuuteen pohjautuvia syvemmälle meneviä tietopaketteja tulostuslaatuisena. Löydät ladattavista tiedostoista myös kyläkohtaisia tarinoita ja tietoa kylien apajapaikoista.