Kesäsiian aika, taustaa hankkeelle

Uhanalaisen vaellussiian eli kesäsiian nousu on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut myöhäisemmäksi. Kokokin on pienentynyt.  Huoli nousi kylissä Tornionjoen varrella.

2. siian jako 1980.jpg
kuva Jaakko Heikkilä, 1980.

Heinäkuussa 2009 Matti ihmetteli lippokrenkussa: ”Kesäsiika on kaonu. Oikeaa siikaa ei ennää ole.”
” Jotaki on tapahtunu ”, Juhani täydensi Matin ihmettelyä ja paineli jaloillaan lippokrenkun lankkuja.
Jaakko jatkoi: ” Siika on pieni. Ja juuri siksi se on Suuri. Perintheen ja vuosisatasen kalastuskulttuurin ylläpitäjä Tornionlaaksossa ja Perämerelä. Meän pitäs varhmaan tehä jotaki siian ja kalastusperintheen hyäksi ko maailmaki muuttuu koko ajan?”

Ajatus lähti liikkeelle, ja 2011 syntyi ProSiika ry. Tornionjokivarressa on eläviä perinnekalastuskulttuureja, jotka ovat riippuvaisia kalan hyvinvoinnista. Me jokivartiset haluamme, etteivät vanhat tarinat ja tiedot kylien elämästä mene hukkaan. Ne ovat osa meitä itseämme. Tärkeänä päämääränä on turvata perinnekalastusten säilyminen myös tulevaisuudessa. Koska joella kalastus ei useinkaan enää ole elantoon liittyvä välttämättömyys, tapojen säilymiseen ja kiinnostuksen herättämiseen on hyvä erikseen panostaa. Kalastustavat ja välineet ovat pysyneet lähes samanlaisina kuin entisaikaan. Esimerkiksi lippous ja kullepyynti ovat muinaisia kalastustapoja, jotka ovat säilyneet Tornionjoella ainutlaatuisella tavalla. Kalastustavat ovat yhteisöllisiä ja vaellussiika yhdistää myös jokivarren kyliä. On tärkeää, että meillä on jatkossakin innokkaita kalastajia, perinnekulttuurien vaalijoita, ja siikaa vaeltaisi edelleen jokeemme.

siika_t-paitakuva_vol2Ideariihessä joulukuussa 2013 syntyi ”Kesäsiika takaisin ” hankeidea, jota edelsi myös yhteistyö MSL:n vetämän Poukama-hankkeen kanssa.Idea muotoutui rajat ylittäväksi jokivartisten yhteistyöponnistukseksi niin kulttuuriperinnön kuin kesäsiian tutkimuksen osalta. Syksyllä 2015 Interreg Pohjoinen -ohjelma (EAKR) päätti rahoittaa Tornionlaakson kesäsiika -hankkeet teemoilla ”kulttuuriperintö” ja ”luontoympäristö”.

Haastattelimme, dokumentoimme ja keräsimme perinnekalastuksiin liittyvää tietoa. Näistä teimme tietopaketteja, kuten videoita ja oppaita. Hyödynsimme modernia teknologiaa siian tutkimuksessa, ja tuotimme tietoa siian tulevaisuuden turvaamiseksi.