Väylänvarressa tapahtuu, juttuja toteutusajalta

Tornionjoen koskikalastus on valittu Eläväksi perinnöksi Ruotsissa

Tornionjoen koskikalastuskulttuuri on huomioitu kansallisesti nyt sekä Ruotsissa että Suomessa. Ruotsin kielten ja kansanperinnön laitos (Institutet för språk och folkminne) valitsee ja levittää tietoa elävästä perinnöstä. Elävä perintö on immateriaalisen eli aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, joka on osa Unescon sopimuksen mukaista, immateriaalisen kulttuuriperinnön turvaamiseen tähtäävää työtä. Sopimuksen mukaan luettelo on työkalu, jonka avulla tunnistetaan, selostetaan ja …

Siika ja meänmaa -näyttely oli esillä Tornionlaakson maakuntamuseossa

Näyttely kertoi siikaan liittyvästä kulttuuriperinnöstä ja perinteisistä kalastusmenetelmistä Tornionlaaksossa kuvien, tekstien ja tarinoiden avulla. Näyttelyssä pohdittiin myös kalastuksen merkitystä alueelle ennen ja nyt. Elääkö perinne? Näyttely oli avoinna 28.8.-9.9.2018 välisenä aikana Tornionlaakson maakuntamuseossa. Otteita näyttelystä esiteltiin lokakuun 2018 ajan vielä Lapin ammattikorkeakoulun Minerva-rakennuksessa Torniossa. Yhteistyössä: Tornionlaakson maakuntamuseo ja kesäsiian yhteistyökumppanit Tornionlaakson kesäsiika -hankkeiden toteuttajat kiittävät …

Lippo2018

Tornionlaakson kesäsiika -hanke järjesti syyskuussa 2018 suuren kansainvälisen kalastusperinnefestivaalin yhteistyössä Pohjois-Karjalaisen Lumimuutos  osuuskunnan ja muiden aktiivisten kalastukseen liittyvien EU-hankkeiden kanssa. Festivaali keräsi yli 150 osanottajaa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja osallistujille! SEMINAARIMATERIAALIA: Ohjelma Suomi Tero Mustonen, Puruvesi Video Lippo2018 – welcome Lippo2018-Round Table Lippo2018-Statements e.g. Keynotes Lippo2018-Communities and Traditions Sikens lekvandring Länsstyrelsen Lippo 2018 Tornio 07092018 рыболовство …